Ny veilederutdanning2019 – 2020

EMDR Norge arrangerer nytt kurs for EMDR-veiledere.

NB! Kurset er flyttet til Oslo – kollisjon med AquaNor i Trondheim

Kurset går over 6 dager, 4 + 2.  Første samling blir i 19. – 22. august 2019 i Oslo.  Den siste vil bli holdt på Røros i løpet av 2020, avhengig av tempoet deltagerne har i akkrediteringsprosessen.

Formålet med kurset er å utdanne veiledere som kan stå for veiledningen i de 2 x 10 timene som er en del av grunnutdanningen i EMDR.  En blir da EMDR Europe  Accredited Consultant.

Kravene til sertifisering finner dere på EMDR Europes hjemmeside .

Dette relativt strenge kriterier, men det er ikke slik at alle disse må være nådd før en tar kurset.  De bør imidlertid være innenfor rekkevidde i løpet av det neste året eller så.

Ett av kriteriene for sertifisering er «Certificate  of  Competency  from the EMDR  Europe Consultants  training», altså dette seksdagers kurset.  Dette innebærer at en forsåvidt kan «stryke» på kurset, i den forstand at en ikke blir godkjent for videre kvalifisering som «Consultant», og altså veilede i de 20 timene i grunnutdanningen.  Men en vil uansett få kursbevis og dra nytte av kurset i klinisk praksis og veiledning i EMDR utenfor de 20 timene i grunnpakken.

Kurset er ledet av Bjørn Aasen, EMDR Europe Accredited Trainer.  Det blir lite forelesning og mye drill på protokoll og supervisjon i praksis.  Jeg lover at dere både skal få svette og le!

Maks 12 deltagere.  Ved eventuell overtegning vil en velge ut på grunnlag av kvalifikasjoner og til dels også geografisk plassering. Der vi er i tvil kan du også bli bedt om å vise en video av en pasienttime. Det er en forutsetning at søker er godkjent EMDR-terapeut (Practitioner). Utdanninger er åpen for psykologer og psykiatere. Eventuelle andre søkere må ha en helsefaglig utdanning på masternivå og omfattende terapeuterfaring og praksis.

Pris for kurset (4 + 2 dager) kr 10.000,-  + kr 5.000,- inkl. Lunsj.

Påmelding: Send CV og beskrivelse av din praksis, veiledning og kursing i EMDR, og oppgi en referanse,  til Bjørn Aasen: bjaasen@roros.net innen 20. mai.

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.