Sertifisering

Sertifisering som EMDR-terapeut, EMDR Europe Approved Practitioner er en godkjenning som EMDR Norge forvalter på vegne av EMDR Europe. EMDR Norge understreker at EMDR grunnutdanningen,  som tilbys av Bjørn Aasen,  samt EMDR barn og ungdom utdanningen, som tilbys av Savita Dalsbø, begge er utdanninger som er akkreditert av EMDR Europa.

EMDR sertifisering:

Det er to sertifiseringsløp:

  1. EMDR grunnutdanning
  2. EMDR grunnutdanning og EMDR barn og ungdom (dobbelsertifisering)

Sertifiseringskrav i grunnutdanningen:

Trinn I grunnutdanning: Kurs 3 dager

10 timer veiledning individuelt eller i grupper

Trinn II grunnutdanning: Kurs 3 dager

10 timer veiledning individuelt eller i gruppe

Søkerens arbeid skal være observert på film eller in vivo av godkjent veileder.

Sertifiseringskrrav i grunnutdanningen og barn og ungdom:

Trinn I grunnutdanning: Kurs 3 dager

10 timer veiledning individuelt eller i gruppe

EMDR med barn og ungdom: Kurs 3 dager

Trinn II grunnutdanning: Kurs 3 dager

10 timer veiledning individuelt eller i gruppe

Søkerens arbeid skal være observert på film eller in vivo av godkjent veileder. Et med et barn under 8 år og et med et barn/ungdom mellom 8 - 18 år.

For begge sertifiseringsløp gjelder:

Søker skal vise at han eller hun behersker standarprotokollen for EMDR og kan anvende denne i en integrert klinisk praksis

Søkeren må ha behandlet minimum 25 klienter med EMDR

Attestering av godkjent EMDR veileder

Søkeren må være medlem av EMDR Norge for å fortsette å være sertifisert

Se sertifiserings skjema som fylles ut og sendes til EMDR Norge, legg ved kursbevis og bekreftelse på veiledning og godkjent filmer

Dette betyr ikke at du skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydeligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før du begynner opplæringen.   Kostnad Sertifiseringen gjelder for 5 år, og koster kr 400,- (inkludert avgift til EMDR Europe)

Søknad om sertifisering

Last ned søknadsskjema Detaljerte kriterier (PDF)

Skjema sendes til

Kari Dobakk Skogsveien 49 8021 Bodø

eller skann og send på e-post til  sertifisering@emdrnorge.no

Resertifisering

Fornying av sertifikat EMDR-terapeut/ EMDR Europe Approved Practitioner EMDR Norge følger samme standard som EMDR Europa, en må søke om fornying av sertifikat hvert 5 år. Resertifiseringskrav En må dokumentere 50 timer vedlikeholdsaktivitet i løpet av siste 5 år. Hvis det er gått over 10 år etter siste godkjente sertifisering/resertifisering vil det kreves både aktivitet som beskrevet for resertifisering og godkjent video av en veileder for å bli resertifisert. (Vedlikehold kan omfatte deltakelse på konferanser, presentasjoner forskningsaktiviteter, veiledning (inkludert kollegaveiledning) , undervisning, lesing og klinisk forskning og bidrag til utvikling og fremme av EMDR) Medlem av EMDR Norge Hvis det er særlige grunner til at timekravet ikke er oppfylt, kan søknaden likevel vurderes av EMDR Norges styre. Vedtatt av styret i EMDR Norge. 02.01.14 Resertifisering koster kr. 450,-

Søknad om resertifisering

Last ned søknadnadskjema for resertifisering (PDF)

Skjema sendes til

Kari Dobakk Skogsveien 49 8021 Bodø

 

eller skann og send på e-post til sertifisering@emdrnorge.no vc_column_text]

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.