Sertifisering

Sertifisering som EMDR-terapeut, EMDR Europe Approved Practitioner er en godkjenning som EMDR Norge forvalter på vegne av EMDR Europe.

Sertifiseringskrav

  • Trinn 1: Kurs 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Trinn 2: Kurs i 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe

Søker skal vise at han eller hun behersker standardprotokollen for EMDR, og kan anvende denne integrert i klinisk praksis

Søkeren må ha behandlet minimum 25 klienter med EMDR

  • Søkerens arbeide skal være observert på video eller in vivo av godkjent veileder.
  • Attestering fra godkjent veileder om tilstrekkelig kompetanse i bruk av EMDR.
  • Søkeren må være medlem av EMDR Norge for å bli og for fortsette å være sertifisert.

Dette betyr ikke at du skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydeligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før du begynner opplæringen.

 

Kostnad
Sertifiseringen gjelder for 5 år, og koster kr 400,- (inkludert avgift til EMDR Europe)

Søknad om sertifisering

Last ned søknadsskjema

Detaljerte kriterier (PDF)

Skjema sendes til

Kari Dobakk
Skogsveien 49
8021 Bodø

eller skann og send på e-post til  Kari.Dobakk@nordlandssykehuset.no

Resertifisering

Fornying av sertifikat EMDR-terapeut/ EMDR Europe Approved Practitioner
EMDR Norge følger samme standard som EMDR Europa, en må søke om fornying av sertifikat hvert 5 år.

Resertifiseringskrav
En må dokumentere 50 timer vedlikeholdsaktivitet i løpet av siste 5 år. Hvis det er gått over 10 år etter siste godkjente sertifisering/resertifisering vil det kreves både aktivitet som beskrevet for resertifisering og godkjent video av en veileder for å bli resertifisert.

(Vedlikehold kan omfatte deltakelse på konferanser, presentasjoner forskningsaktiviteter, veiledning (inkludert kollegaveiledning) , undervisning, lesing og klinisk forskning og bidrag til utvikling og fremme av EMDR)

Medlem av EMDR Norge

Hvis det er særlige grunner til at timekravet ikke er oppfylt, kan søknaden likevel vurderes av EMDR Norges styre.

Vedtatt av styret i EMDR Norge. 02.01.14
Resertifisering koster kr. 450,-

Søknad om resertifisering

Last ned søknadnadskjema for resertifisering (PDF)

Skjema sendes til

Kari Dobakk
Skogsveien 49
8021 Bodø

 

eller skann og send på e-post til Kari.Dobakk@nordlandssykehuset.no

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.