Lokalt utviklingsarbeid

EMDR Norge minner om at det er mulig for EMDR terapeuter å søke om støtte til lokalt utviklingsarbeid knyttet til EMDR.

Eksempler på hva slikt lokalt arbeid kan være er: Artikkelskriving, lokale fagsamlinger eller kurs.

Det er satt av 40 000,- totalt i midler i årsbudsjettet for EMDR Norge til dette formålet. 

Styret i EMDR Norge håper det fins ivrige EMDR terapeuter som vil se muligheter til å bruke av disse midlene lokalt. Send oss gjerne søknad!