EMDR-terapi for barn har blitt en anbefalt metode i flere og flere land nå.

Dette er gledelig spesielt fordi EMDR terapi har den terapeutiske fordel at den ikke er så språkavhengig som andre terapiformer. Språket er en av flere utviklingsfunksjoner kan bli negativt påvirket som følge av barndomstraumer og derfor er EMDR terapi spesielt egnet for barn i alle aldre.

I Norge arrangeres det egne kurs for deg som vil jobbe med EMDR terapi og barn

Etter grunnutdanningen EMDR trinn I kan du gå videre til EMDR med barn trinn I. Det vil også bli anledning til å ta EMDR med barn trinn II.

Les mer om kursene EMDR med barn