EMDRmed barn

Kurs i EMDR med barn

Kurs: EMDR med barn og ungdom

Arrangør: 

A Savita Dalsbø

Psykologspesialist, NPF

EMDR Europe Approved C & A Senior Trainer

savitadalsbo@gmail.com

Målet med kurset er å lære deg hvordan du kan bruke EMDR med barn i ulike aldre, familier, grupper og komplekse traume tilstander. Forutsetning for å delta er at du har deltatt på EMDR trinn I grunnutdanning.  Det vil bli presentert kliniske eksempler og vist filmer i hvordan EMDR tilpasses alder, funksjonsnivå og språk. Tilknytning og familie perspektivet står sterkt i kurset. Videre vil du også få sett hvordan du kan gjøre EMDR med tegning.

Kurset gir deg et grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn og ungdom i alle aldre, helt ned til før språklig alder. Der vil dere lære alternativer til traumenarrativet og alternative måter å finne Targets.

2024 arrangeres kurset 08-10 april på Scandic Solli i Oslo.

 

For påmelding og øvrig info kontakt:

savitadalsbo@gmail.com

For mer info se: www.emdrkurs.no

Husk å oppgi fakturaadresse med epost eller org.nr for EHF faktura

Eventuelt ta kontakt på mobil 920 88481.

INTRODUKSJON

Traume i et utviklingspsykologisk perspektiv:

Når barnet er født starter tilknytning, tilknytning er overlevelses atferd. Dette innebærer at barnet reagerer på den måten som mest gagner overlevelse i sitt utviklingsmiljø. Hvis barnet befinner seg i en spesifikk fysiologisk/emosjonell tilstand over tid, vil dette reaksjonsmønsteret lettere bli automatisk utløst, også i situasjoner der det ikke har noen adaptiv funksjon. (Siegel, 1999).

Studier av hjernens plastisitet gir støtte til at utvikling pågår hele livet. Studier viser at spebarnet har kapasitet til å konsolidere hukommelsespor, både implisitte og eksplisitte fra en ukes alder. (Heimann, 2002). Man kan se en kraftig utvikling av barnets hjerne de første 3 år. 

Barnets hjerne formes av erfaring med omsorgsgiver og harmoniseres med foreldrenes. Foreldrenes hjerne bidrar til å organisere barnets, hvordan organiseringen skjer avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foreldre. 

Erfaringer bidrar til å forme barnets hjerne og stressmestringsmekanismer. Barnets «toleransevindu» påvirkes.

Minner lagres på ulike måter i hjernen. Integrering av ny informasjon med tidligere informasjon og de ulike informasjonsdelene; lukt, smak, syn, kinetiske organ, følelsestilstand, minnenettverk mm. Dette utgjør grunnlaget for utviklingen av selvet. 

Nevrologiske studier og biologisk grunnforskning belyser hvordan sosialiseringsprosessen blir til emosjonelle erfaringer, som igjen fører til hvordan selvbevisstheten utvikler seg og hvordan vi på bakgrunn av denne erfaringen regulerer oss i forhold til andre og i situasjoner (Shore, 1994).

Hukommelsesspor har et kognitivt, emosjonelt og fysiologisk aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene.

Forskning bekrefter at EMDR er en effektiv behandling for å bearbeide traumatiske minner (Ahmad et. Al. 2007). Og når det gjelder barn; faktisk den mest effektive (Roos et al. 2009) videre viser studier at man oppnår reduksjon i autonom stress respons (Sack, et al. 2008).

EMDR er bla anbefalt av WHO og Helsedirektoratet.

Jeg håper kurset vil gi deg trygghet og kunnskap om hvordan vi kan bearbeide traumatiske hendelser med barn i alle aldre.

For en EMDR terapeut er alder ingen hindring.

Psykolog A. Savita Dalsbø

Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi, NPF

EMDR Europe Approved Child and Adolecent Trainer

Velkommen!