EMDRmed barn

Kurs i EMDR med barn

Arrangør: Savita Dalsbø

Målet med dagene er å lære deg hvordan du kan bruke EMDR protokollen på barn i ulike aldre.

  • Innholdet på trinn I er basert på boken «Through the Eyes of a Child: EMDR with Childen» av Sandra Wilson og Robert Tinker, 1999.
  • Innholdet i trinn II er basert på «EMDR Therapy and Adjunct Approaches with Children, Complex Trauma, Attachment and Dissosiation», Ana M Gomez, 2013 og EMDR for the Next Generation: Healing Children and Families, J Morris-Smitt and M Silvestre, 2014.

For barn som voksne gjelder det samme; følg standardprotokollen, avvik så lite som mulig.

Dagene gir deg et grunnlag for å kunne anvende EMDR på barn. Resten er opp til deg, øving og atter øving gjør mester! Det anbefales sterkt at du også får veiledning av en EMDR veileder etter kurset.

Introduksjon

Traume i et utviklingspsykologisk perspektiv
Når barnet er født starter tilknytning, tilknytning er overlevelses atferd. Dette innebærer at barnet reagerer på den måten som mest gagner overlevelse i sitt utviklingsmiljø. Hvis barnet befinner seg i en spesifikk fysiologisk/emosjonell tilstand over tid, vil dette reaksjonsmønsteret lettere bli automatisk utløst, også i situasjoner der det ikke har noen adaptiv funksjon. (Siegel, 1999).

Studier av hjernens plastisitet gir støtte til at nevral utvikling pågår hele livet. Spebarnstudier viser at spebarnet har kapasitet til å konsolidere hukommelsespor, både implisitte og eksplisitte fra en ukes alder. (Heimann, 2002). Man kan se en kraftig utvikling av barnets hjerne de første 3 år.

Barnets hjerne formes av erfaring med omsorgsgiver og harmoniseres med foreldrenes. Foreldrenes hjerne bidrar til å organisere barnets, hvordan organiseringen skjer avhenger av kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foreldre.

Erfaringer bidrar til å forme barnets hjerne og stressmestringsmekanismer. Barnets «toleransevindu» påvirkes.

Minner lagres på ulike måter i hjernen
Integrering av ny informasjon med tidligere informasjon og de ulike informasjonsdelene; lukt, smak, syn, kinetiske organ, følelsestilstand, minnenettverk mm. Dette utgjør grunnlaget for utviklingen av selvet.

Nevrologiske studier og biologisk grunnforskning belyser hvordan sosialiseringsprosessen blir til emosjonelle erfaringer, som igjen fører til hvordan selvbevisstheten utvikler seg og hvordan vi på bakgrunn av denne erfaringen regulerer oss i forhold til andre og i situasjoner (Shore, 1994).

Hukommelsesspor har et kognitivt, emosjonelt og fysiologisk aspekt. Det er disse tre aspektene vi vil ha tilgang til når traumehendelser skal bearbeides. Det er forskjell på bearbeidelse av traumatiske hendelser versus å lære seg å håndtere hendelsene.

Forståelse, håndtering og bearbeiding er ofte nødvendig for barn med traumereaksjoner
Forskning bekrefter at EMDR er en effektiv behandling for å bearbeide traumatiske minner (Ahmad et. Al. 2007) også når for barn (Roos et al. 2009) og studier viser at man oppnår reduksjon i autonom stress respons (Sack, et al. 2008).

Jeg håper at disse dagene vil gi deg trygghet og kunnskap om hvordan vi kan bearbeide traumatiske hendelser med barn i alle aldre.

For en EMDR terapeut er alder ingen hindring.

Praktiske opplysninger

Kursene arrangere av:
Psykolog A. Savita Dalsbø
Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi, NPF
EMDR Europe Approved Consultant
EMDR Facilitator

Påmelding til: ansavida@online.no
Oppgi når du tok Trinn I og fakturaadresse.
Kostnad kr 2 550,- (inkl lunsj og kursmateriell).

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.