Utdanningi EMDR

KURS OG SERTIFISERING I EMDR

 

Det er to sertifiseringer en kan få som EMDR-terapeut, en generell grunnutdanning og en tilleggssertifisering for EMDR med barn og ungdom.

 

I Norge tilbys grunnutdanningen av psykolog Bjørn Aasen,EMDR Europe Approved Senior Trainer.

Se emdrutdanning.no for ytterligere informasjon.

 

Kurset i EMDR med barn og ungdom tilbys av psykolog Savita Dalsbø, EMDR Europe Approved Child & Adolescence  Trainer.

Se emdrkurs.no for ytterligere informasjon.

 

 1. Sertifisering som EMDR-terapeut:

Strukturen i grunnutdanningen i EMDR er:

• Trinn1: Kurs i 3 dager

 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Trinn 2: Kurs i 3 dager
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe Dette er en generell utdanning uavhengig av om en arbeider med voksne eller barn.
 • Godkjent video

 

2. Sertifisering som EMDR-terapeut og sertifisering som EMDR-terapeut med barn og ungdom:

• Trinn1: Kurs i 3 dager

 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Trinn 2: Kurs i 3 dager
 • EMDR med barn og ungdom: Kurs i 3 dager. Rekkefølgen på Trinn 2 og kurset i barn og ungdom er valgfri.
 • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Godkjente videoer med barn under 8 og en med pasient 8-18 (per nå er det slik at om en allerede har en godkjenning som EMDR-terapeut for voksne trengs bare ekstra godkjenning av video av barn under 8)

De 20 timene veiledning som inngår i den generelle sertifiseringen godkjennes også for sertifiseringen med barn og ungdom.

For begge sertifiseringene skal  søker vise at han eller hun behersker standardprotokollen for EMDR, og kan anvende denne integrert i klinisk praksis

Søkeren må ha behandlet minimum 25 klienter med EMDR

 • Søkerens arbeide skal være observert på video eller in vivo av godkjent veileder.
 • Attestering fra sertifisert EMDR-veileder
 • Søkeren må være medlem av EMDR Norge for å bli og fortsatt være sertifisert.
 • For sertifisering i tillegg som EMDR-terapeut med barn og ungdom må en også ha dette kurset og og det må være vist to videoer som spesifisert i pkt 2 over.

Dette betyr ikke at du skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydeligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før du begynner opplæringen.

 

Hvem kan delta?

Utdanningen forutsetter at en enten er psykolog, psykiater, lege under spesialisering i psykiatri eller barnepsykiatri. Leger under spesialisering anbefales å ha kommet minst to år inn i spesialiseringsløpet.

Kandidater med annen helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning er aktuelle bare hvis de har en psykoterapiutdanning i tillegg. Dette innebærer at sykepleiere, sosionomer og andre med tilsvarende relevant utdanning må være psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer osv. En må ha formell og reell kompetanse som psykoterapeut, og kandidatene bør ha tilsammen 3-600 timer veiledet psykoterapeutisk praksis, i eller utenfor studiet.

Emdr er en behandlingsform som såvidt hurtig og effektivt gir kontakt med grunnleggende affektive reaksjoner at det ikke er forsvarlig å lære bort behandlingsformen til personer som ikke er kvalifisert til å håndtere det som kommer frem. Samtidig er disse kursene ikke en grunnutdanning i psykoterapi, men forutsetter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen psykoterapi.

Veiledning

Veiledningen foregår for det meste i grupper. Prisen avhenger av deltagerantallet, eventuelle kostnader for romleie og reise, om det deles opp i 2 x 5 timer, eller om en tar 10 timer på en gang. • I praksis betyr dette at kostnaden for hver 10-timers veildning blir et sted mellom kr 1200 og 3000 pr deltager. https://emdrnorge.no/kurs-og-sertifisering/veiledere/

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.