Styreti EMDR Norge

Styret i EMDR Norge består av leder og fire styremedlemmer. EMDR Norge er representert både i styret for EMDR Europe og i ”European Child and Adolescent subcommitee”

Målsetting

 • Å bestrebe kvalitet og ansvarlig utøvelse av EMDR i psykoterapi, samt sikre godkjent opplæringstibud i henhold til nasjonale minimunstandarder for krav til opplæring.
 • Å oppmuntre medlemmene til aktiv deltakelse i forskning, samt utveksling av eget arbeid i internasjonale sammenhenger.
 • Informere om årlige konferanser via skriftlig materiale og internett.
 • Tilrettelegge for spesialkurs og workshop.
 • Vedtekter.

Styret

 • Leder: Mette Perly Uthus
 • Kasserer: Peter Brabec
 • Kjersti Vangberg
 • Hilde Myrvoll
 • Ruth Aandal-Herseth
 • Bjørn Aasen

Om oss

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.