Styreti EMDR Norge

Styret i EMDR Norge består av leder og fire styremedlemmer. EMDR Norge er representert både i styret for EMDR Europe og i ”European Child and Adolescent subcommitee”

Målsetting

 • Å bestrebe kvalitet og ansvarlig utøvelse av EMDR i psykoterapi, samt sikre godkjent opplæringstibud i henhold til nasjonale minimunstandarder for krav til opplæring.
 • Å oppmuntre medlemmene til aktiv deltakelse i forskning, samt utveksling av eget arbeid i internasjonale sammenhenger.
 • Informere om årlige konferanser via skriftlig materiale og internett.
 • Tilrettelegge for spesialkurs og workshop.
 • Vedtekter.

Styret

 • Leder: Mette Perly Uthus
 • Kasserer:Anne Grete Greaker
 • Isabell Brandvol Hohle
 • Kari Dobakk
 • Pål Vegard Hagen
 • Bjørn Aasen

Om oss

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post. Du kan også følge oss på Facebook.