Lenker

Eksterne lenker

Om du har frågor eller funderingar kring EMDR-metoden, eller vill veta mer om föreningen EMDR Sverige och våra certifierade terapeuter, tveka inte att kontakta oss. Vi svarar gärna på frågor och berättar mer om vår verksamhet.

www.emdr.se

Når du vælger en EMDR terapeut, vælger du også høj faglig kvalitet.

www.emdr.dk

EMDR Europe is the official professional association which establishes, maintains and promotes the highest standards of excellence and integrity in EMDR practice, research and education throughout Europe.

www.emdr-europe.org

The EMDR Institute™, founded by Dr Francine Shapiro in 1990, offers quality trainings in the EMDR™ methodology, a treatment approach which has been empirically validated in over 24 randomized studies of trauma victims. An additional 24 studies have demonstrated positive effects for the eye movement component used in EMDR therapy.

www.emdr.com

The EMDR International Association (EMDRIA) is a professional association where EMDR practitioners and EMDR researchers seek the highest standards for the clinical use of EMDR therapy.

www.emdria.org

Utdanning i EMDR

Spesialist i klinisk psykologi, NPF EMDR Europe approved trainer.

www.emdrutdanning.no

Spesialist i klinisk psykologi, NPF

EMDR Europe Approved Child and Adolecent Trainer

emdrkurs.no

Veiledning gies av veiledere som er godkjent av EMDR Norge. Foreløbig er det 23 godkjente veiledere her i landet. Vi arbeider med å utdanne flere.

Generelt om traumepsykologi

Gjennom våre medarbeideres arbeid med en rekke lokale, nasjonale og internasjonale katastrofer, har vi bygget opp en unik kompetanse på hvordan psykologisk hjelp best kan organiseres ved større og mindre ulykker og katastrofer.

www.krisepsyk.no

These Trauma Pages focus primarily on emotional trauma and traumatic stress, including PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) and dissociation, whether following individual traumatic experience(s) or a large-scale disaster.

www.trauma-pages.com

Onno van der Hart offers, nationally and internationally, training and consultation on trauma-related dissociation, complex trauma-related disorders including the dissociative disorders.

www.onnovdhart.nl

Om oss

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post. Du kan også følge oss på Facebook.