EMDR miljøet i Sverige har informert om mulighet for å melde seg på

Art of EMDR

kurs med Roger Solomon i Sverige i mai 2023. Det skal være ledige plasser og vi har fått følgende info:Den 18 – 21 maj 2023 kommer Roger Solomon, PhD och EMDR Institute trainer, att leda en fördjupningskurs i EMDR-terapi som riktar sig till erfarna EMDR-terapeuter (certifierad EMDR-terapeut, alternativt terapeuter som har gått EMDR del 2 och har god klinisk erfarenhet).
I inbjudan står att sista anmälningsdag är 1 april, men det går att anmäla sig till 10 april.
Klikk dere inn på følgende lenke for videre info om kurset:

EMDR Norge minner om at det er mulig for EMDR terapeuter å søke om støtte til lokalt utviklingsarbeid knyttet til EMDR. Eksempler på hva slikt lokalt arbeid kan være er: Artikkelskriving, lokale fagsamlinger eller kurs.

Det er satt av 40 000,- totalt i midler i årsbudsjettet for EMDR Norge til dette formålet. 

Styret i EMDR Norge håper det fins ivrige EMDR terapeuter som vil se muligheter til å bruke av disse midlene lokalt. Send oss gjerne søknad!

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Tilnærmingen kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan og hjelpe til å kunne tenke annerledes om seg selv i forhold til det en har opplevd.
Les mer om EMDR på denne siden »

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.
EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.
Les mer om EMDR Norge på denne siden »

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».

Nothing found.