Dagskonferansen Oslo  05.04.24

Utilization of EMDR Therapy with Grief and Mourning

Roger Solomon

Vi har gleden av å informere om at  Roger Solomon, Ph.D. vil undervise for oss om hvordan EMDR kan brukes ved arbeid med tap og sorg. Sett av fredag 05.04.24  og meld dere på til å delta enten ved oppmøte i Oslo (Scandic Solli) eller via skjerm da vi også i år satser på en hybrid løsning. Registrering starter 0830 og undervisningen er fra 0900 til 1600. Lunch fra 1200 til 1245. 

Årsmøtet i EMDR Norge avholdes direkte påfølgende lunchen samme dag og undervisningen fortsetter 1400.

Følgende er et kort sammendrag av hva Solomon vil undervise om:

Course Description This workshop will focus on integrating EMDR therapy into the treatment of grief and mourning. The death of a loved one can be a time of unparalleled distress and adaptation to the loss can be very challenging. Even when uncomplicated, bereavement can result in significant psychological, behavioral, social, physical, and economic consequences.  Traumatic circumstances, especially when the death is sudden, unexpected, violent, and deliberate can complicate the grief and interfere with the mourning process. Further, the present traumatic circumstances can trigger previous unresolved trauma and loss, making it more difficult to cope with the present loss.

EMDR therapy can be integrated into the treatment of traumatic loss to process the distressing memories and present triggers that complicate the bereavement and enable the mourner to assimilate and accommodate the loss.

Påmelding via checkin her: (påmeldingsfrist er tirsdag 02.04.24 kl 1800)

 

https://app.checkin.no/event/63847/dagskonferanse-emdr-norge-2024-med-roger-solomon-ph-d

   

For sertifiserte EMDR veiledere vil det også bli en egen dag med undervisning lørdag 06.04.24 (også i Oslo).

 

     

Lokalt utviklingsarbeid

EMDR Norge minner om at det er mulig for EMDR terapeuter å søke om støtte til lokalt utviklingsarbeid knyttet til EMDR. Eksempler på hva slikt lokalt arbeid kan være er: Artikkelskriving, lokale fagsamlinger eller kurs. Det er satt av 50 000,- totalt i midler i årsbudsjettet for EMDR Norge til dette formålet.

Ett lokalt utviklingsarbeid som allerede har fått støtte av EMDR Norge er Sykehuset Innlandets forsøksprosjekt knyttet til erfaringer  med bruk av VR-briller ved EMDR behandling. 

 

Styret i EMDR Norge håper det fins ivrige EMDR terapeuter som vil se muligheter til å bruke av disse midlene lokalt. Send oss gjerne søknad!

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Tilnærmingen kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan og hjelpe til å kunne tenke annerledes om seg selv i forhold til det en har opplevd.
Les mer om EMDR på denne siden »

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.
EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.
Les mer om EMDR Norge på denne siden »

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».

Nothing found.