EMDR - ikke bare for PTSD 

Frontiers in Psychology

 

 

Invitasjon til Digital Dagskonferanse EMDR Norge 2021

 

Vi har gleden av å invitere dere alle til Dagskonferansen 2021

 

Tid: Tirsdag 9.mars 2021  kl  14.00-19.00 (Obs endret fra programmet i Tidsskriftet)

Sted: På Zoom

Språk: Engelsk

Pris: medlem kr 600, ikke medlem/gruppe(flere i samme rom)  kr 800

 

Påmelding: Ved innbetaling på Vipps:625613 er du påmeldt.

VIKTIG! Skriv epostadressen din i vipps før du betaler. Den gir oss mulighet til å sende deg link til konferansen på Zoom.

Kvitteringen du får på Vipps er gyldig for regnskap.

Påmelding fra andre nordiske land: Bruk e-postadressen metteputhus@gmail.com for registrering av din deltakelse.

 

Påmeldingsfrist: 5.mars 2021

 

Program:

14.00-16.00: E C Hurley: Complex Trauma and EMDR with adults.

E.C. Hurley is an EMDR Institute Regional Trainer. He served as the Institute’s trainer for the U.S. Army for four years conducting trainings in the U.S., Europe, and Asia.

Founder/Executive Director, Soldier Center
Specialty, EMDR Military Trainer and Approved Consultant
Treats combat trauma (PTSD), sexual assault, panic attacks, phobia, family issues
relating to PTSD and Traumatic Brain Injury (TBI) and couples adjusting to deployment
Conducts couples retreats, workshops, and Life and Combat Groups.
Retired military with 33 years experience
EMDRIA Approved Provider and Consultant
EMDR Institute Regional Trainer
EMDR Military/Veteran Services Trainer
AAMFT Approved Supervisor

www.soldier-center.com

 

 

16.15-19.00: Ana Gomez: Using Systemic-Attachment Informed EMDR Therapy with Parents and Children to Heal Intergenerational Trauma

 

Ana M Gómez, MC, LPC is the founder and director of the AGATE Institute in Phoenix, AZ. She is an EMDR Institute, and EMDR-IBA trainer of trainers.

She is a psychotherapist, author, and an international speaker on the use of EMDR therapy with children and adolescents with complex and

developmental trauma as well as generational wounds and dissociation. She has been the keynote and invited speaker at numerous conferences and

workshops around the world. Ana is the author of EMDR Therapy and Adjunct Approaches with Children: Complex Trauma, Attachment and

Dissociation and several books, book chapters and articles on the use of EMDR therapy with children and adolescents.

 

Vel Møtt😊

 

Arr: Styret i EMDR Norge

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Tilnærmingen kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan og hjelpe til å kunne tenke annerledes om seg selv i forhold til det en har opplevd.
Les mer om EMDR på denne siden »

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.
EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.
Les mer om EMDR Norge på denne siden »

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».

Nothing found.