EMDR - ikke bare for PTSD 

Frontiers in Psychology

Dagskonferansen 2022:

VI planlegger Dagskonferansen  og Årsmøte 2022 til 10. mars- forhåpentligvis i Trondheim denne gangen. Vi planlegger det  digitalt om pandemien fortsatt holder oss nede og jobber med hotellet for å få til begge deler.

Tema blir Sorgarbeid (Bjørn Aasen) , Lederutvikling(Kjersti V Sørdal), Rusbehandling(Janne Amundsen)  og arbeid rundt Internal Familiy system og EMDR med barn.(Savita Dalsbø).

Vi bruker altså egne krefter i Norge og ser frem til å møte dere alle.

Info om påmelding kommer når vi har det mer avklart.

GOD JUL!

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Tilnærmingen kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan og hjelpe til å kunne tenke annerledes om seg selv i forhold til det en har opplevd.
Les mer om EMDR på denne siden »

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.
EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.
Les mer om EMDR Norge på denne siden »

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».

Nothing found.