Vi minner om EMDR Europas årlige konferanse i Valencia 10-12.06.22

(se emdr2022.com for detaljer)

After 2 years of a pandemic that made it impossible to organize our conference in presence, we can finally meet in Valencia and enjoy a Conference in real life!

The conference will be an opportunity to learn new clinical strategies and research results through the various workshops covering many application fields and different psycopathologies. It'll be also a chance to meet new and old colleagues from all over Europe and the world, doing networking as well as having fun and enjoying time together in the sun shining and beautiful city of Valencia. ….and to start having a flavour of the conference we are pleased to introduce one of the keynote speakers Dr.Christiaan Vinkers (see also the video promo here below attached) that will present: Integration of psychological and biological determinants of stress and trauma: a novel road for new interventions?   

https://vimeo.com/637932750/fb802a332c

   

EMDR Norge minner om at det er mulig for EMDR terapeuter å søke om støtte til lokalt utviklingsarbeid knyttet til EMDR. Eksempler på hva slikt lokalt arbeid kan være er: Artikkelskriving, lokale fagsamlinger eller kurs.

Det er satt av 40 000,- totalt i midler i årsbudsjettet for EMDR Norge til dette formålet. 

Styret i EMDR Norge håper det fins ivrige EMDR terapeuter som vil se muligheter til å bruke av disse midlene lokalt. Send oss gjerne søknad!

 

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende.

EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Tilnærmingen kan bidra til at en kjenner igjen og arbeider med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan og hjelpe til å kunne tenke annerledes om seg selv i forhold til det en har opplevd.
Les mer om EMDR på denne siden »

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.
EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.
Les mer om EMDR Norge på denne siden »

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».

Nothing found.