Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Les mer om EMDR

EMDR

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er gjort mange studier som viser at metoden virker og at virkningen er vedvarende. EMDR-behandling kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet.

1987

I 1987 oppdaget Dr Francine Shapiro hvordan det å bevege øynene fra side til side hadde en beroligende effekt ved negativt ubehag. Shapiro begynte å forske på dette og i 1989 kom den første artikkelen om EMDR. Siden har over 20 randomisert kontrollerte studier vist at EMDR virker.


Oppdatert liste over terapeuter.

Bli medlem i EMDR Norge.

Bli sertifisert EMDR-terapeut.

Hold deg oppdatert.

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.

EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.

EMDR Norge er representert i styret for EMDR Europe samt i «Standards comittee» og «European Child and Adolescent commiteee».