Om-EMDREMDR Norge

EMDR Norge ble stiftet i 2001

I internasjonal sammenheng er det etter hvert mye forskning og fokus på ulike problemområder hvor EMDR kan være virkningsfullt. De ulike land ivaretar opplæring, veiledning og kvalitetssikring av metoden gjennom minimumskrav til sertifisering.

De norske kravene er på nivå med det som er standard i europeisk sammenheng, både når det gjelder sertifisering og opprettholdelse av kompetanse.

EMDR Norge vil søke å gi sine medlemmer tilgang på informasjon om oppdatert forskning, konferanser, kurs og veiledningsmuligheter, slik at man sikrer best mulig utøvelse og kvalitet på det tilbudet som gis til pasienter. Opplæring gis av undervisere og veiledere med internasjonalt anerkjent autorisasjon.

Målsetting

  • Å bestrebe kvalitet og ansvarlig utøvelse av EMDR i psykoterapi, samt sikre godkjent opplæringstilbud i henhold til nasjonale minimumstandarder for krav til opplæring
  • Å oppmuntre medlemmene til aktiv deltakelse i forskning, samt utveksling av eget arbeid i internasjonale sammenhenger.
  • Informere om årlige konferanser via skriftlig materiale og internett
  • Tilrettelegge for spesialkurs og workshop