Aktuelle tilbud om veiledning

 

Hilde Myrvoll, myrvoll@psykspes.no

 • Telefon: 95239650
 • Sted: online eller etter avtale
 • Ta kontakt for EMDR veiledning online, individuelt eller grupper.
 • Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen for
 • kollegagrupper (Østlandsområdet).

 

Kjersti V. Sørdalkjersti.sordal@me.com

 • Telefon: 40219709.
 • Sted: Valkyriegata 15 a, vis-a-vis Majorstua t-bane, 4. etasje
  Veiledning med oppmøte, gjeldende smittevernråd følges:
  • fredag 24. september kl 09.15-14.00, Valkyriegata 15a
  • fredag 26. november kl 0915-14.00, Valkyriegata 15a
  • fredag 3. desember kl 0915-1400, Valkyriegata 15a
  Digital veiledning:
  • mandag 18. oktober kl 11.30-16.00 (45 min x 5, med korte pauser mellom)
  • mandag 22. november kl 11.30-16.00 (45 min x 5, med korte pauser mellom)

Kathrine Sveen Lorentz <kalor@online.no>

 • Tilbyr ONLINE veiledning individuelt og i gruppe.

Pål Vegard Hagenpalvegardhagen@gmail.com

 • Telefon: 97032509
 • Sted: online eller oppmøte (smittevernråd følges)
 • Ta kontakt for EMDR veiledning online, individuelt eller grupper.
 • Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen for kollegagrupper (Bergenssområdet eller Østlandet).

Ruth Aandal-Herseth

 • Telefon: 97257087
 • Ta kontakt for EMDR veiledning online, individuelt eller grupper.
 • Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen
 • Sted: online eller oppmøte (smittevernråd følges)

 

Wenche Fjeldstad
1. 10. september kl 9-14. 5 timer i liten gruppe. Få ledige plasser (de fleste har trinn 2)
2. 15. oktober kl 9-14.
Begge ganger forsøker vi nå å møtes ansikt til ansikt, i Meltzersgate 4, 0257 Oslo.
fjeldstadw@gmail.com