Veiledningsdager

 

  • OSLO

   

  • Kjersti V. Sørdalkjersti.sordal@me.com
  • Telefon: 40219709. Smittevernråd følges.
  • Sted: Valkyriegata 15 a, vis-a-vis Majorstua t-bane, 4. etasje.
  • Fredag 13. november kl. 09.15-14.15 – 5 timer  (fulltegnet)
  • Fredag 27. november kl. 09.15-14.15 – 5 timer
  • Fredag 04. desember kl. 10.00-15.00 – 5 timer
  • Wenche Fjeldstad: fjeldstadw@gmail.com
  • Sted: Meltzersgate 4, 0257 Oslo
   • Pga koronasituasjonen har jeg måttet gå ned på gruppestørrelsen, og de 5 plassene er fylt opp begge dager.
   • Fredag 23.oktober      kl. 09 – 14  (fulltegnet)
   • Fredag 13. november kl. 09 – 14  (fulltegnet)
   • Dersom det er ønskelig, kan 1-2 sette seg på venteliste disse dagene, da det kan hende at noen trekker seg.
   • Fredag 27. november kl. 09 – 14  5 ledige plasser

 

Andre steder og tider kommer snarlig.

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.