Aktuelle tilbud om veiledning

 

Hilde Myrvoll, myrvoll@psykspes.no

 • Telefon: 95239650
 • Sted: online eller etter avtale
 • Ta kontakt for EMDR veiledning online, individuelt eller grupper.
 • Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen for
 • kollegagrupper (Østlandsområdet). 

Kjersti V. Sørdalkjersti.sordal@me.com

Sted: Valkyriegata 15 a, vis-a-vis Majorstua t-bane, 4. etasje
 • fredag 26. november kl 0915-14.00, Valkyriegata 15a
 • mandag 6. desember kl 0915-1400, Valkyriegata 15a
Digital veiledning:
 • mandag 18. oktober kl 11.30-16.00 (45 min x 5, med korte pauser mellom)
 • mandag 22. november kl 11.30-16.00 (45 min x 5, med korte pauser mellom)
Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen for kollegagrupper (Østlandet, Trøndelag, Tromsø m fl) eller digitalt.

 

Kathrine Sveen Lorentz <kalor@online.no>

 • Tilbyr ONLINE veiledning individuelt og i gruppe.

Pål Vegard Hagenpalvegardhagen@gmail.com

 • Telefon: 97032509
 • Sted: online eller oppmøte (smittevernråd følges)
 • Ta kontakt for EMDR veiledning online, individuelt eller grupper.
 • Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen for kollegagrupper (Bergenssområdet eller Østlandet).

Ruth Aandal-Herseth

 • Telefon: 97257087
 • Ta kontakt for EMDR veiledning online, individuelt eller grupper.
 • Det kan også avtales veiledningsdager på arbeidsplassen
 • Sted: online eller oppmøte (smittevernråd følges)

 

Wenche Fjeldstad
15. oktober kl 9-14.
Begge ganger forsøker vi nå å møtes ansikt til ansikt, i Meltzersgate 4, 0257 Oslo.
fjeldstadw@gmail.com