Sertifisering

Sertifisering som EMDR-terapeut, EMDR Europe Approved Practitioner er en godkjenning som EMDR Norge forvalter på vegne av EMDR Europe.

Sertifiseringskrav

  • Trinn 1: Kurs 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe
  • Trinn 2: Kurs i 3 dager
  • 10 timer veiledning, individuelt eller i gruppe

Søker skal vise at han eller hun behersker standardprotokollen for EMDR, og kan anvende denne integrert i klinisk praksis

Søkeren må ha behandlet minimum 25 klienter med EMDR

  • Søkerens arbeide skal være observert på video eller in vivo av godkjent veileder.
  • Attestering fra godkjent veileder om tilstrekkelig kompetanse i bruk av EMDR.
  • Søkeren må være medlem av EMDR Norge for å bli og for fortsette å være sertifisert.

Dette betyr ikke at du skal vente på å praktisere EMDR til etter sertifisering, men vi har gjennom årene stadig tydeligere sett behovet for mer veiledning for å hjelpe folk til å komme i gang. Sertifisering er noe den enkelte vurderer behovet for, men det er EMDR Norges kriterium for å oppgi terapeutens navn på forespørsel. En behøver imidlertid ikke forplikte seg for mer enn ett trinn av gangen før du begynner opplæringen.

Overgangsregler

Terapeuter med godkjent Trinn 2 innen 2002, samt utstrakt erfaring med EMDR, kan søke om godkjenning ved skriftlig redegjørelse for omfang av praksis og erfaring og godkjenning av video, som over.

Terapeuter med godkjent Trinn 2 innen 2005, 10 timer veiledning samt godkjenning av video, som over.

Kostnad
Sertifiseringen gjelder for 5 år, og koster kr 400,- (inkludert avgift til EMDR Europe)

Søknad om sertifisering

Last ned søknadsskjema

Detaljerte kriterier (PDF)

Skjema sendes til

Ruth Aandal-Herseth
Ole Reistads 12
8008 Bodø

eller skann og send på e-post til ruthaah@gmail.com

Resertifisering

Fornying av sertifikat EMDR-terapeut/ EMDR Europe Approved Practitioner
EMDR Norge følger samme standard som EMDR Europa, en må søke om fornying av sertifikat hvert 5 år.

Resertifiseringskrav
Dokumentere 50 timer vedlikeholdsaktivitet i løpet av siste 5 år

(Vedlikehold kan omfatte deltakelse på konferanser, presentasjoner forskningsaktiviteter, veiledning (inkludert kollegaveiledning) , undervisning, lesing og klinisk forskning og bidrag til utvikling og fremme av EMDR)

Medlem av EMDR Norge

Hvis det er særlige grunner til at timekravet ikke er oppfylt, kan søknaden likevel vurderes av EMDR Norges styre.

Vedtatt av styret i EMDR Norge. 02.01.14
Resertifisering koster kr. 450,-

Søknad om resertifisering

Last ned søknadnadskjema for resertifisering (PDF)

Skjema sendes til

Ruth Aandal-Herseth
Ole Reistads 12
8008 Bodø

eller skann og send på e-post til ruthaah@gmail.com

Kurs og sertifisering

Kontakt oss

Du kommer enklest i kontakt med oss ved å sende en e-post.