I Norge tilbys kursene av psykolog Bjørn Aasen, EMDR Europe Approved Trainer.

Trinn 1 gir deg innføring i de grunnleggende metodene innen EMDR og gjør deltageren i stand til å anvende metodene terapeutisk. Samtidig anbefales det at en venter til etter Trinn 2 med å behandle de vanskeligste sakene, særlig med hensyn til dissosiative lidelser.

  • Kurset er en blanding av metodeundervisning, demonstrasjon og praktiske øvelser.
  • Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 25 timers fritt spesialkurs og som 25 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Mer informasjon om kurset finner du her.