Forskning

Et sentralt element i EMDR behandlingen er bruk av ulike former for bilateral (tosidig) stimulering som øyebevegelser. Teorien er at ulike former for tosidig stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel. Denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres.

Forsknings artikler og baser

Journal of EMDR Practice and Research
er nå blitt open access for nummer som er mer enn ett år gamle. Medlemmer av EMDR Norge har også tilgang på nyere nummer. Kostnadene for å ha open access for eldre nummer dekkes også av medlemmene gjennom EMDR Europe.

Francine Shapiro Library (FSL)
er samling av vitenskapelige artikler og andre viktige publikasjoner knyttet til AIP og EMDR. Hensikten er å gi en oppdatert oversikt over referanser relatert til EMDR.