Veiledningen er en del av Grunnutdanningen i EMDR

Veiledning gies av veiledere som er godkjent av EMDR Norge. Foreløbig er det 16 godkjente veiledere her i landet. Vi arbeider med å utdanne flere.

Godkjente veiledere:

 

Bergen

Bodø

Gjøvik

Hamar

Kristiansand

Oslo

Røros

Skien

Stjørdal

Stavanger

Trondheim

Tønsberg

Færøyene

 

I tillegg er det en kandidat i opplæringsprogrammet for veiledere som gir noen gratis veiledningstimer. Disse teller ikke som en del av de 2 x 20 timene i grunnutdanningen, men kan jo være et nyttig faglig supplement:

Hilde Marie Osen (Bergen) / hilde.marie.osen@fanapsykoterapisenter.no