EMDR-utdanning

EMDR med barn

EMDR-terapi for barn har blitt en anbefalt metode i flere og flere land nå.
Dette er gledelig spesielt fordi EMDR terapi har den terapeutiske fordel at den ikke er så språkavhengig som andre terapiformer. Språket er en av flere utviklingsfunksjoner kan bli negativt påvirket som følge av barndomstraumer og derfor […]

EMDR-utdanning i Tanzania

EMDR HAP Sverige og Norge avsluttet den første noensinne EMDR, Trinn 1 trening i Dar-es-Salaam på Muhimbili University i november 2012. Dette er et frivillig arbeid.