Ad de Jongh, Ph.D:

Using EMDR with Complex PTSD.

It may be less complicated than you think

Ad de Jongh er en av verdens ledende forskere og klinikere innen EMDR og en glimrende underviser. Presentasjonen hans går rett inn i kontroversen om nødvendigheten av stabilisering og viser til gode resultater fra høyintensiv behandling av kompleks PTSD.  Detter blir spennende !

Les mer.

Årsmøte EMDR NORGE.

Pris  inkl lunsj medl: kr. 1300,-    ikke medl: kr. 1600,-